Het gezondheidscentrum houdt tussen 20 juli en 5 oktober 2012 een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit gebeurt jaarlijks in het kader van het DCB (Door Cliënten Bekeken) Kwaliteitstraject. Met deze methode meet en verbetert de SAG de kwaliteit van haar gezondheidscentra.

U kunt gevraagd worden mee te werken aan dit onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit een aantal vragen die u online kunt beantwoorden. Uiteraard blijven uw persoonlijke gegevens anoniem.
De antwoorden zullen worden geanalyseerd door een onafhankelijk instituut. De uitkomsten hiervan zijn uitgangspunt voor verdere verbetering.