In de laatste 2 weken van de zomervakantie wordt de cursus Plezier op school gegeven, een zomercursus voor aanstaande brugklassers. Deze cursus helpt sociale vaardigheden en weerbaarheid te vergroten zodat met zelfvertrouwen een goede start gemaakt kan worden in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie leest u in de folder:

Folder met plezier naar school