Eveline Brouwer en Laura Vermeer zijn de vaste doktersassistenten van het centrum.


Wat kunnen ze voor u doen?

  • Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
  • Afspraken maken voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.
  • Overleggen in geval van spoed. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
  • Uitslagen van onderzoeken doorgeven. De doktersassistent kan zien of een uitslag binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).
  • Spreekuur houden voor kleine zaken, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties geven en wratten laten bevriezen. Het spreekuur is elke dag, op afspraak.
  • Uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek.
  • Administratieve zaken verwerken, zoals een nieuw adres of een inschrijving van een nieuw gezinslid.

Verklaring gezondheid
Vaak wordt aan ons gevraagd om een verzuimbriefje te schrijven voor de werkgever of school. Wij geven deze verklaringen niet af.

Wij volgen het advies van de KNMG: ‘de behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen’.

Als u dat wilt, kunnen wij wel een (gedeelte) van uw medische dossier printen. U kunt uw medische gegevens ook zelf bekijken in uw online patiëntenomgeving. Of u kunt een onafhankelijk arts vragen om een verklaring te schrijven.