Magda Brands is praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Voorheen was zij sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Carlijn Veerman is ook POH GGZ en werkt op de dinsdagmiddag

Als u vragen of klachten heeft die betrekking hebben op psychologisch of psychiatrisch gebied, het kan uw situatie betreffen maar ook die van uw gezin of partner dan kunt u een afspraak maken met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. Zij kan samen met u de klachten onderzoeken en waar mogelijk verhelderen, ook zal zij met u bespreken of het zin heeft gesprekken voort te zetten of u te begeleiden naar specifieke hulp. Zij is werkzaam vanuit Punt.P beter bekend als Mentrum. Haar bevindingen zal zij terug koppelen en overleggen met uw huisarts.

De spreekuren zijn uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u de assistent maken.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg
Binnen de SAG gezondheidscentra werken praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) die laagdrempelige zorg bieden in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen, zoals:

  • depressieve klachten
  • crisis/voorbijgaande stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/isolement

Al ruim tien jaar werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-ers) in de SAG gezondheidscentra: laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij de bewoners in de wijk.

Wat zijn de kosten?
De hulp van de POH GGZ wordt volledig vergoed.
De POH GGZ werkt uitsluitend op verwijzing van uw huisarts of een andere hulpverlener in het gezondheidscentrum. U kunt dus niet zelf een afspraak maken.

E-health GGZ
Dit zijn websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg.

Beating the blues
Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer