Petra Ubachs is de praktijkondersteuner van gezondheidscentrum Steigereiland. Zij werkt op maandag en vrijdag.
U kunt een afspraak met de praktijkondersteuners maken, dit gaat via de doktersassistent.
Tel: 020 – 495 22 56

Wat doet een praktijkondersteuner?

  • Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
  • Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
  • U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
  • Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek.
  • De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of u voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is.
  • De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.

U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden.